یکی از وظایف ارزشمند و با اهمیت دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتریتهیه پروپوزال، انجام پایان نامه یا رساله و استخراج مقاله از پایان نامه می باشد. این دانشجویان ممکن است در هر یک از مراحل انجام پایان نامه از قبیل تهیه پروپوزال، تحلیل آماری، برنامه نویسی، مدل سازی و شبیه سازی نیازمند راهنمایی و مشورت با افراد متخصص و مجرب پژوهشی باشند. دسترسی به این متخصصان در بسیاری از مواقع دشوار و گاها غیرممکن است.

گروه آموزشی ساختمان و انرژی با همکاری مجموعه ای از نخبگان پژوهشی کارشناسی ارشد و دکترای کشور، آماده ارایه خدمات مشاوره پژوهشی و آموزش های تخصصی به جامعه علمی کشور به ویژه در زمینه تخصصی ساختمان و انرژی می باشد.