همکاری آموزشی با انجمن علمی سیستم های انرژی

در راستای افزایش آگاهی های جامعه مهندسی در زمینه نرم افزارهای انرژی روز دنیا، گروه آموزشی ساختمان و انرژی با همکاری انجمن علمی سیستم های انرژی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در شهر تبریز در زمینه انرژی و اعطای مدرک پایان دوره معتبر می نماید.

لازم به ذکر است اعضای انجمن می توانند از تخفیف ۱۰ درصدی برای ثبت نام دوره ها استفاده نمایند.

سیستم های انرژی

نشانی اینترنتی سایت انجمن علمی سیستم های انرژی:   http://eses-iau.ir