نرم افزار DIALUX

نرم افزار Dialux نرم افزاری جهت انجام پروژه های روشنایی و محاسبات روشنایی به صورت هوشمند و دقیق می باشد. به کمک این نرم افزار می توان تمامی طرح های روشنایی همچون روشنایی داخلی و بیرونی و همچنین روشنایی خیابان را انجام داد و بر اساس آن چیدمان چراغ ها را ارائه نمود. به کمک این نرم افزار و یا با استفاده از فایل های اتوکد می توان نمای کلی طرح و ساختمان را طراحی نمود و با استفاده از بافت ها و چراغ های موجود در صنعت بهترین حالت روشنایی را محاسبه کرد. با استفاده از این نرم افزار می توان بهینه سازی در روشنایی و صرفه جویی در تعداد چراغ های مصرفی و همچنین انرژی مصرفی در بخش روشنایی را  انجام داد.